Jak orientować się w terenie?

Na ostatnich lekcjach przyrody uczniowie klas czwartych uczyli się pracować z mapą. W tym celu korzystając z kompasów orientowali „Plany miasta Pabianic” zarówno w pracowni jak i w terenie. W parku szkolnym uczniowie pracując w grupach rozwiązywali karty pracy, w których m.in.: rysowali szkic terenu wokół szkoły, szukali charakterystycznych obiektów na mapie korzystając z legendy, przeliczali skale liczbowe, mianowane i podziałki liniowe.

Czytaj dalej „Jak orientować się w terenie?”

A to ciekawe!

22 marca 2023 r. uczniowie klasy III a podczas zajęć z edukacji przyrodniczej prowadzonych przez p. Ewę Fuks wykorzystując pomoce pozyskane w ramach programu Laboratoria Przyszłości „Na tropach nauki STEM –Zwierzęta” poznawali zróżnicowanie fauny na różnych obszarach kuli ziemskiej. Z wykorzystaniem kolorowych zdjęć i ciekawych na nich informacji rozpoznawanie oraz nazywanie egzotycznych zwierząt było niezwykle fascynujące. Dodatkową atrakcją zajęć były przeprowadzane doświadczenia, które sprawiły uczniom radość i pomogły przybliżyć tajniki przyrody.
Tekst, foto: p. Ewa Fuks

Czytaj dalej „A to ciekawe!”

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny w klasach: IV a, V a, VII a oraz VIII a na lekcjach geografii i przyrody przywitaliśmy zwiedzając świat w okularach VR zakupionych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Uczniowie klasy czwartej i piątej poznawali m.in. największe pustynie, góry, wulkany, gejzery i inne krajobrazy na Ziemi. W klasie siódmej poszerzaliśmy wiedzę głównie z zakresu krajobrazów Europy, natomiast klasa ósma utrwalała  wiedzę na temat obu Ameryk. Uczniowie sprawnie i z wielkim zainteresowaniem poruszali się w tej trówymiarowej rzeczywistości. 

                                                                                                       p. Anna Szmidt-Pawłowska

Czytaj dalej „Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny”

Lekcja środowiska przyrodniczego

W czwartek 16 marca 2023 r. na zajęciach dodatkowych z geografii dla klasy szóstej utrwalaliśmy wiadomości na temat środowiska przyrodniczego, państw i stolic europejskich. Lekcja odbyła się z wykorzystaniem okularów VR. Uczniowie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem pracowali mając do dyspozycji trójwymiarową rzeczywistość.

                                                                                                   p.  Anna Szmidt-Pawłowska

Czytaj dalej „Lekcja środowiska przyrodniczego”

Zamieńmy się miejscami

14 marca 2023 r. w klasie V b podczas zajęć języka polskiego został zrealizowany temat: Mucha choruje, hiena harcuje, czyli powtórzenie wiadomości o pisowni „h” i „ch”. Lekcja ta różniła się jednak od wszystkich innych. Co było w niej niezwykłego? Otóż… została przygotowana i przeprowadzona przez jedną z uczennic tej klasy – Martynę Dukowicz.

Czytaj dalej „Zamieńmy się miejscami”