Nagrody dla nauczycieli SP9 za szczególne osiągnięcia

Miło nam poinformować, iż z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele naszej szkoły otrzymali zaszczytne wyróżnienia i nagrody.

Pani Anna Szmidt-Pawłowska  otrzymała Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się  w Łodzi 13 października 2021 roku  podczas wojewódzkich uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.

14 października 2021 r. podczas miejskich uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej  Nagrodę Prezydenta Miasta Pabianic otrzymała Pani Monika Krawczyk.

Serdecznie gratulujemy!

Foto: Anna Szmidt-Pawłowska
Foto: UM Pabianice

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Szanowni Państwo
Drodzy Uczniowie

W związku z organizacją Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa łódzkiego w roku szkolnym 2021/2022 Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, że na stronie internetowej urzędu w zakładce Rodzice i Uczniowie/Konkursy, olimpiady, turnieje/ Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2021/2022 zamieszone zostały regulaminy konkursów wraz z zakresami wymagań i literaturą.

Zapraszam do zapoznania się z regulaminami konkursów i innymi dostępnymi materiałami. Szczegóły przekażą uczniom nauczyciele przedmiotów konkursowych.

Zgłoszenia do udziału w konkursie składają chętni uczniowie wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu do 12 października 2021 r. u nauczyciela przedmiotu.

Warunkiem udziału ucznia w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie do nauczyciela załącznika nr 1 – Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna.

Dyrektor Szkoły
Elwira Stanek

Link do materiałów:
Regulaminy i zakresy wymagań – http://www.kuratorium.lodz.pl/konkurs/regulaminy-zakresy-wymagan-wkp-2021/
Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – http://www.kuratorium.lodz.pl/konkurs/terminarz-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-3/
Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna w związku z udziałem dziecka w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym –  https://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/09/zalacznik-1-oswiadczenie-o-wyrazeniu-zgody-na-udzial-w-konkursie-przedmiotowym.docx

Zebrania z Rodzicami

Informuję, iż w dniach 6 września 2021 r. i 7 września 2021 r. odbędą się ZEBRANIA z RODZICAMI naszych uczniów. Szczegóły przesłane zostały Rodzicom przez dziennik elektroniczny Vulcan.
Zapraszam!

Dyrektor Szkoły
Elwira Stanek

Logowanie do Dziennika Elektronicznego

Szanowni Państwo,
Użytkownicy Dziennika Elektronicznego SP9

Otrzymaliście Państwo dostęp do Dziennika Elektronicznego (UONET+). Adres strony internetowej Dziennika Elektronicznego to:  https://uonetplus.vulcan.net.pl/pabianice

Jak pierwszy raz zalogować się do Dziennika Elektronicznego?  Pomóc może film, do którego link znajduje się poniżej.

Aby się zalogować możesz również skorzystać z poniższej instrukcji:
1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres Dziennika Elektronicznego:
https://uonetplus.vulcan.net.pl/pabianice
lub poprzez kafelek z logo VULCAN ze strony internetowej szkoły.
Wyświetli się powitalna strona systemu.
2. Kliknij przycisk „Załóż konto”, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy.
3. Zaznacz opcję „Nie jestem robotem” i kliknij przycisk „Wyślij wiadomość”.
4. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło.
5. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję „Nie jestem robotem” i kliknij przycisk  „Ustaw nowe hasło”.
6. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.
Informacje na temat programu znajdziesz na zakładce „Pomoc”.

(Powyższe linki należy skopiować i wkleić do paska adresu przeglądarki.)

Dziennik Elektroniczny UONET+ został wyprodukowany przez firmę VULCAN sp. z o.o.

Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego
p. Elwira Stanek
p. Monika Krawczyk
p. Marcin Owczarek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w środę, 1 września 2021 roku wg ustalanego harmonogramu.

Klasy I  godz. 9.00 – spotkanie w sali gimnastycznej
Następnie odbędzie się spotkanie wychowawcy z uczniami w sali lekcyjnej:
klasa I a w sali nr 1
klasy I b w sali nr 12.

Klasy IV godz. 10.00 – spotkanie w sali gimnastycznej
Następnie odbędzie się spotkanie wychowawcy z uczniami w sali lekcyjnej:
klasa IV a w sali nr 10
klasy IV b w sali nr 18.

Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna/ towarzyszącego dziecku z klasy I i IV.
Opiekunowie na terenie szkoły winni stosować się do wytycznych GIS, MEiN, MZ zachowując zasady tj. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m. Opiekunowie winni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym –  stosować środki ochronne w postaci maseczek (ochrona ust i nosa) oraz dezynfekować przed wejściem do szkoły ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

Klasy II – III godz. 9.00 – spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:
Klasa II a – sala nr 10
Klasa III a – sala nr 13
Klasa III b – sala nr 17.

Klasy V – VIII godz. 10.00 – spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:
Klasa V a – sala nr 25
Klasa VI a – sala nr 21
Klasa VII a – sala nr 16
Klasa VII b – sala nr 17
Klasa VIII a – sala nr 15
Klasa VIII b – sala nr 26.

Uwaga!
Uczniowie tego dnia otrzymają od wychowawców klas zeszyty ćwiczeń.  Prosimy o zabranie torby na ćwiczenia.

Rodzice proszeni są o  zaopatrzenie dziecka w maseczkę (ochrona ust i nosa) do stosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.

Dyrektor Szkoły
Elwira Stanek