Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

W związku z organizacją Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa łódzkiego w roku szkolnym 2022/2023 Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, że na stronie internetowej urzędu w zakładce Rodzice i Uczniowie/Konkursy, olimpiady, turnieje/ Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2022/2023 zamieszone zostały regulaminy konkursów wraz z zakresami wymagań i literaturą.

Zapraszam do zapoznania się z regulaminami konkursów i innymi dostępnymi materiałami. Szczegóły przekażą nauczyciele przedmiotów konkursowych.

https://www.kuratorium.lodz.pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-olimpiady-turnieje/