Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w środę, 1 września 2021 roku wg ustalanego harmonogramu.

Klasy I  godz. 9.00 – spotkanie w sali gimnastycznej
Następnie odbędzie się spotkanie wychowawcy z uczniami w sali lekcyjnej:
klasa I a w sali nr 1
klasy I b w sali nr 12.

Klasy IV godz. 10.00 – spotkanie w sali gimnastycznej
Następnie odbędzie się spotkanie wychowawcy z uczniami w sali lekcyjnej:
klasa IV a w sali nr 10
klasy IV b w sali nr 18.

Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna/ towarzyszącego dziecku z klasy I i IV.
Opiekunowie na terenie szkoły winni stosować się do wytycznych GIS, MEiN, MZ zachowując zasady tj. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m. Opiekunowie winni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym –  stosować środki ochronne w postaci maseczek (ochrona ust i nosa) oraz dezynfekować przed wejściem do szkoły ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

Klasy II – III godz. 9.00 – spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:
Klasa II a – sala nr 10
Klasa III a – sala nr 13
Klasa III b – sala nr 17.

Klasy V – VIII godz. 10.00 – spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:
Klasa V a – sala nr 25
Klasa VI a – sala nr 21
Klasa VII a – sala nr 16
Klasa VII b – sala nr 17
Klasa VIII a – sala nr 15
Klasa VIII b – sala nr 26.

Uwaga!
Uczniowie tego dnia otrzymają od wychowawców klas zeszyty ćwiczeń.  Prosimy o zabranie torby na ćwiczenia.

Rodzice proszeni są o  zaopatrzenie dziecka w maseczkę (ochrona ust i nosa) do stosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.

Dyrektor Szkoły
Elwira Stanek