W czwartek 16 marca 2023 r. na zajęciach dodatkowych z geografii dla klasy szóstej utrwalaliśmy wiadomości na temat środowiska przyrodniczego, państw i stolic europejskich. Lekcja odbyła się z wykorzystaniem okularów VR. Uczniowie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem pracowali mając do dyspozycji trójwymiarową rzeczywistość.

                                                                                                   p.  Anna Szmidt-Pawłowska

#LaboratoriaPrzyszłości

Dodaj komentarz