Rada Rodziców jest społecznym organem działającym w szkole, reprezentującym ogół rodziców uczniów – jej prawa i obowiązki są regulowane w art. 53 oraz 54 ustawy o systemie oświaty. 

Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach – rok szkolny 2023/2024:

Przewodniczący – p. Magdalena Tatara
Zastępca Przewodniczącego – p. Beata Kosecka
Sekretarz – p. Anna Misiak
Skarbnik – p. Marta Drzewiecka

NOWY NUMER  konta bankowego, na który można dokonywać dobrowolne wpłaty:

RADA RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Długosz w Pabianicach
mBank
39 1140 2004 0000 3602 8208 3321