Wychowawcy świetlicy:
Monika Mądrakowska – kierownik świetlicy
Klaudia Majzer
Weronika Adamus
Małgorzata Grzywacz
Małgorzata Zawichrowska
Emilia Okrojek

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

Poniedziałek07.00 – 17.00
Wtorek07.00 – 17.00
Środa07.00 – 17.00
Czwartek07.00 – 17.00
Piątek07.00 – 17.00

Celem ogólnym pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.

Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie zapisywani przez rodziców /prawnych opiekunów. Rodzice/prawni opiekunowie po zapoznaniu się z „Regulaminem Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach” wypełniają KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP9.