Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustala  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:
– 31 października 2022 r.
– 22 grudnia 2022 r.
– 2 maja 2023 r.
– 23 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty
– 24 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty
– 25 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty
– 26 maja 2023 r.
– 9 czerwca 2023 r.

W tych dniach w godzinach pracy świetlicy, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice/opiekunowie zadeklarują taką potrzebę. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w tzw. drugie śniadanie (w dni dodatkowo wolne kuchnia nie przygotowuje obiadów).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810).Szkolna Poradnia Stomatologiczna

Bezpłatna opieka stomatologiczna dla uczniów w tym profilaktyka i świadczenia ogólnostomatologiczne odbywają się w Szkolnych Poradniach Stomatologicznych przy:

  • Szkole Podstawowej nr 16 w Pabianicach, ul. 20 Stycznia 9/13.

Godziny przyjęć:
wtorek 13.00 – 18.00
środa 8.00 – 13.00
czwartek 8.00 – 13.00

Przyjmuje lek. stom. Aleksandra Grądzka-Możyszek.
Ustalenie terminu wizyty pod numerem tel. 506 772 024.

  • Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach, ul. Mokra 28/34.

Godziny przyjęć:
poniedziałek 8.00 – 13.00
wtorek 8.00 – 13.00
środa 8.00 – 13.00
czwartek 14.00 – 18.00
piątek 8.00 – 13.00

Przyjmuje lek. stom. Bogumiła Janiszewska.
Zapisy osobiste i telefoniczne pod numerem  tel. 506 770 313.

Uwaga!

Poradnie świadczą usługi zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Rejestracja pacjentów odbywa się w godzinach pracy Poradni.

Podjęcie leczenia możliwe jest po wypełnieniu przez rodziców/ opiekunów prawnych zgody na leczenie.