21 marca 2023 roku Paweł Ponczyński zajął II miejsce w Miejskim Konkursie Kaligraficznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pabianicach.

Celem konkursu było rozpowszechnianie sztuki kaligrafii wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności pięknego pisania, rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, uwrażliwianie na piękno pisma odręcznego, rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. Jury oceniało staranność, dokładność, oryginalność oraz samodzielność wykonywanych prac.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Paweł otrzymał także gratulacje od Dyrekcji SP9, wychowawcy i został doceniony przez grono koleżanek i kolegów z klasy II a. Pawełku – życzymy dalszych sukcesów!