Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni mogą wpływać na szkolne życie – niezależnie od tego, czy zostali wybrani do zarządu Samorządu Uczniowskiego, na przewodniczącego klasy, czy po prostu mają ciekawe pomysły na pracę samorządu.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach w roku szkolnym 2022/2023 zostały przeprowadzone 28.09.2022 r. na wzór wyborów samorządowych. Każdy z uczniów otrzymał specjalnie przygotowane karty. Wybory cechowała powszechność, tajność i równość. Zostały one poprzedzone wyłonieniem kandydatów spośród uczniów poszczególnych klas  – trójek klasowych.

W wyniku wyborów ustalono Zarząd Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023 w składzie:

Przewodniczący – Kacper Janicz
Zastępca przewodniczącego – Karolina Fuks
Sekretarz – Natalia Korn

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Iga Kaleta.