W bieżącym roku szkolnym nasza Szkoła bierze udział w unijnym projekcie „Programie dla szkół” koordynowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który polega na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych.

Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane przez szkoły podstawowe.

W ramach uczestnictwa w Programie szkoła zawarła umowę z dostawcą, który dostarcza owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne do szkoły.  Są one udostępniane zadeklarowanym uczniom klas I-V.

W ramach Programu uczniowie otrzymują w porcjach produkty – jabłka, gruszki, truskawki, soki lub przeciery owocowe, marchewki, rzodkiewki, kalarepa, pomidory oraz mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.

Terminy dostaw w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023:
20.09.2022, 22.09.2022, 27.09.2022, 29.09.2022, 04.10.2022, 06.10.2022, 18.10.2022, 20.10.2022, 25.10.2022, 27.10.2022, 08.11.2022, 10.11.2022, 15.11.2022, 17.11.2022, 22.11.2022, 24.11.2022, 29.11.2022, 01.12.2022, 06.12.2022, 08.12.2022, 03.01.2023, 05.01.2023.

Zachęcamy  również rodziców, prawnych opiekunów do wspólnego kontynuowania w środowisku domowym zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, co niewątpliwie wzmocni skuteczność programu, a przy tym będzie inwestycją w zdrowie całej rodziny.

Wszelkie informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej: https://www.programdlaszkol.org/.

Koordynator „Programu dla szkoł” w SP9
p. Monika Mądrakowska