W piątek 17 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w prelekcji na temat form przemocy i jej przeciwdziałaniu.

Część merytoryczną poprowadziła Pani Anna Grabarczyk- współzałożycielka i prezeska zarządu Fundacji Huśtwawka. Pani Ania jest dyplomowaną interwentką kryzysową, trenerką umiejętności społecznych. Prowadzi szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wypalenia zawodowego i work – life balance. Specjalizuje się w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, z kobietami i dziećmi w kryzysie bezdomności. Jest również koordynatorką do spraw pomocowych Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, interwentką kryzysowa w Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży .

Podczas wydarzenia zaprezentowano scenki #10sekund przygotowane przez uczniów pabianickich szkół, zwracające uwagę na reagowanie na przemoc.

Odbyła się również prezentacja spotu społecznego „STOP” przygotowanego przez Grupę Wolontarystyczną Agrafka.

Partnerzy: Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach Straż Miejska Pabianice Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny

Koordynatorka kampanii: Joanna Wendler

Dodaj komentarz