Biblioteka szkolna we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką Filia w Pabianicach oraz Siecią Bibliotekarzy Powiatu Pabianickiego zaprasza uczniów klas 3-8 do udziału w konkursach czytelniczych.

„Magia czytania” to konkurs na hasło promujący czytelnictwo skierowany do uczniów klas 3 – 6. Starsi zaś – siódmo- i ósmoklasiści mogą spróbować swoich sił w konkursie na napisanie LEPIEJA, czyli dwuwersowego, żartobliwego wierszyka promującego czytelnictwo. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody książkowe. Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 30 października 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi na początku listopada. Szczegóły konkursów znajdują się w załączonych poniżej plikach, a także wywieszone są na tablicy ogłoszeń znajdującej się na korytarzu na parterze. Zapraszam serdecznie do udziału w konkursach.

Bibliotekarz Małgorzata Grzywacz

Dodaj komentarz