W dniach 8-14 maja trwa Tydzień Bibliotek i Bibliotekarzy. Z tej okazji pierwszoklasiści zostali uroczyście mianowani czytelnikami. Pasowanie na czytelnika odbyło się w czwartek 11 maja 2023 roku w obecności wychowawcy klasy pani Edyty Miller.

Uczniowie klasy pierwszej wykazali się wiedzą o procesie powstawania książki oraz działaniach biblioteki i funkcji bibliotekarzy. Rozwiązywali zagadki i odpowiadali na pytania związane z przeczytanym listem od książki. Zasady korzystania z biblioteki i dbania o książki pierwszoklasiści znali doskonale. Dowiedzieli się jak ważna jest umiejętność czytania w życiu człowieka. Najwięcej emocji wzbudziło zadanie polegające na dopasowaniu tytułów książek do wylosowanej litery alfabetu. Pierwszoklasiści przez chwilę  mogli wczuć się w rolę bibliotekarza i przekonali się jak ważne jest utrzymanie porządku w bibliotece i na czym on polega. Najważniejszym momentem było złożenie przysięgi oraz pasowanie na czytelnika. Uczniowie otrzymali kolorowe zakładki oraz książeczki z programu rządowego „Mała książka – wielki człowiek”.

Pasowanie przeprowadziła Małgorzata Grzywacz – nauczyciel bibliotekarz.