10.05.2023 r. odbyła się w naszym mieście II edycja Gry Miejskiej „ Bierzemy na Warsztat Tolerancję”, której organizatorami są Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, Grupa Wolontarystyczna „Agrafka” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej.

Głównym celem tej gry jest integracja społeczna uczniów ze szkół podstawowych z osobami z niepełnosprawnościami. Nasi wolontariusze z klas ósmych, Michał Klepczarek, Franciszek Wojsa, Kalina Kowalczyk, Miłosz Adamczyk, Zofia Redzynia, zostali dołączeni do grupy z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach i jako drużyna czerwona-„Biedronki” realizowali zadania w poszczególnych punktach naszego miasta. Każda stacja miała na celu uświadomić uczestnikom, z jakimi problemami na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne. Podsumowanie gry miało miejsce przy Placówce Wsparcia Dziennego „Junior”, gdzie uczestnicy podczas zabaw integracyjnych mogli się lepiej poznać. Na koniec odbył się piknik i wręczenie medali oraz dyplomów przez organizatorów i współorganizatorów. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że taka inicjatywa pozwoliła im lepiej zrozumieć osoby z niepełnosprawnościami, docenili ich wyjątkowe umiejętności społeczne i odwagę w przełamywaniu barier.

Dorota Piskorska