5 i 12 października 2022 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty dla najstarszych grup przedszkolnych z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Pabianicach oraz Niepublicznych Przedszkoli: „Kłapciatek” i „Iskierki”.

Zajęcia rozpoczęły się w parku szkolnym grami, zabawami integracyjnymi oraz ćwiczeniami śpiewno-muzycznymi w formie opowieści ruchowej. Następnie przedszkolaki podczas spaceru po parku kształtowały swoją  wrażliwość na piękno przyrody i zmiany zachodzące w różnych porach roku, poszerzały swoją wiedzę na temat rodzajów drzew i środowiska w których rosną, zwróciły uwagę na zjawisko zmiany koloru liści i ich utratę przez drzewa w okresie jesieni. Jednym z zadań przygotowanych dla dzieci była gra terenowa, której celem było odnalezienie ukrytych na terenie parku „skarbów jesieni”. Drugim etapem zajęć  były warsztaty plastyczno- techniczne. Przedszkolaki wykonały w grupach barwne prace plastyczne, wykorzystując odnalezione „skarby jesieni”. Efektem były piękne portrety „Pani Jesieni”, które  zabrały ze sobą do przedszkoli. Naszych gości podczas warsztatów wspierały koleżanki z klasy III a pomagając w wykonywaniu zadań.

Na zakończenie zajęć dzieci rozwiązywały zagadki przyrodnicze, rozpoznawały dary natury ukryte w „worku rozmaitości” oraz  uczestniczyły w zabawie ruchowo-tanecznej prowadzonej w języku angielskim. Przedszkolaki podczas zajęć warsztatowych miały okazję poczuć atmosferę życia szkoły w SP9, wykonywać zadania w nowoczesnej pracowni wyposażonej w  multimedialne pomoce dydaktyczne.

Mamy nadzieję, że wizyta w naszej szkole była udana i pozostawi miłe wspomnienia!
Do zobaczenia….

Dodaj komentarz