22 marca obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ WODY. W tym roku uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły dołączyli do ogólnopolskiej akcji pod hasłem „ZRÓBMY SZUM WOKÓŁ WODY” zorganizowanej przez Polską Akcję Humanitarną.

Akcja ma na celu podnieść świadomość dotyczącą globalnych wyzwań wodnych a w szczególności uświadomić uczniom, że:
– dostęp do czystej wody to prawo człowieka,
– na świecie nie wszyscy mają dostęp do bezpiecznej wody pitnej (obecnie to aż 785 milionów osób), 
– jesteśmy za to współodpowiedzialni/e, 
– oszczędzanie wody to za mało. 

Od 15 marca 2021 r. chętni uczniowie będą mogli pogłębiać swoją wiedzę na temat wody. Zwieńczeniem akcji będzie quiz wiedzy.

Link do strony organizacji: https://www.pah.org.pl/

       Druga akcja ekologiczna, do której dołączyli uczniowie klas starszych naszej szkoły to PROGRAM Z PANDĄ, zorganizowany przez Fundację WWF Polska.  Celem programu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży problemami ochrony przyrody i klimatu dla obecnych i przyszłych pokoleń. W ramach ścieżki edukacyjnej, którą wybraliśmy w programie będziemy pogłębiać wiedzę o klimacie, najważniejszych przyczynach i skutkach katastrof klimatycznych oraz jaki wpływ na klimat ma każdy i każda z nas.

Link do strony fundacji: https://www.wwf.pl/edukacja-wwf

        Przypominamy, że już niedługo 22 kwietnia i Światowy Dzień Ziemi. Chętnych uczniów zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursach ekologicznych takich jak EKOTEST. Szczegóły wkrótce.

Anna Szmidt-Pawłowska