Zebrania z Rodzicami

Szanowni Państwo
Przypominamy, iż w dniach 29 – 30 maja 2023 r. odbędą się Zebrania Wychowawców klas z Rodzicami Uczniów SP9 zgodnie z poniższym harmonogramem.

Przydział sal na zebrania

29 maja 2023 r. o godz. 16.30
Klasa IV a – sala nr 18
klasa IV b – sala nr 12
Klasa V a – sala nr 26
Klasa V b – sala nr 10
Klasa VI a – sala nr 25
Klasa VII a – sala nr 21
Klasa VIII a – sala nr 16
Klasa VIII b – sala nr 17

30 maja 2023 r. o godz. 16.30
Klasa I a – sala nr 1
Klasa II a – sala nr 13
Klasa II b – sala nr 12
Klasa III a – sala nr 10

Zapraszamy!

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
1) zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów, złożonego w szkole w terminie od 1 do 28 lutego 2023r. – druk ZGŁOSZENIE;
2) zamieszkałe poza obwodem szkoły – jeżeli w szkole są wolne miejsca – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie  pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów/  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, złożonego w szkole  w terminie od 1 do 28 lutego 2023r. – druk WNIOSEK.

Wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów  druk zgłoszenia, wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres e-mail sekretariatu szkoły w formie skanu.

Terminarz rekrutacji / harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 określa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 424/2022/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 grudnia 2022r. – w załączeniu poniżej.

Wzory druku  „ZGŁOSZENIA” (dziecko z obwodu) i „WNIOSKU” (dziecko spoza obwodu) są dostępne w sekretariacie szkoły  oraz do pobrania ze strony internetowej szkoły.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat oraz Dyrektor Szkoły.

Kontakt:
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Długosza w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A
95-200 Pabianice
tel/fax: 42 215 28 46
e-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

XVII RAJD PIESZY PTTK „BITWA PABIANICKA 7 WRZEŚNIA 1939 r.”

W sobotę 2 października 2022 r. ponad 20-osobowa grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza wzięła udział w siedemnastej edycji rajdu pieszego – „BITWA PABIANICKA 7 WRZEŚNIA 1939 r.”.

Celem rajdu było m.in. propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat historii najbliższej okolicy i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń września 1939 r., kształtowanie postaw patriotycznych i poszanowania symboli narodowych, propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Podczas wędrówki uczestnicy rozwiązywali testy wiedzy historycznej, przyrodniczej, ekologicznej, wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz sprawnościowy. Oddaliśmy hołd żołnierzom poległym w obronie Ojczyzny zapalając znicze w  miejscach pamięci na terenie miasta.  Trasa piesza rajdu liczyła 7,5 km. Meta rajdu mieściła się w Domu Kultury w Ksawerowie, gdzie czekał na nas pyszny bigos i gorąca herbata.

Zwieńczeniem rajdu było wręczenie nagród i dyplomów. Miło nam poinformować, iż nasza szkoła zdobyła II miejsce i puchar oraz podziękowania w formie dyplomów. Radość uczestników była ogromna.

Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne wędrówki. 

p. Anna Szmidt-Pawłowska