Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
1) zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów, złożonego w szkole w terminie od 1 do 28 lutego 2023r. – druk ZGŁOSZENIE;
2) zamieszkałe poza obwodem szkoły – jeżeli w szkole są wolne miejsca – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie  pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów/  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, złożonego w szkole  w terminie od 1 do 28 lutego 2023r. – druk WNIOSEK.

Wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów  druk zgłoszenia, wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres e-mail sekretariatu szkoły w formie skanu.

Terminarz rekrutacji / harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 określa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 424/2022/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 grudnia 2022r. – w załączeniu poniżej.

Wzory druku  „ZGŁOSZENIA” (dziecko z obwodu) i „WNIOSKU” (dziecko spoza obwodu) są dostępne w sekretariacie szkoły  oraz do pobrania ze strony internetowej szkoły.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat oraz Dyrektor Szkoły.

Kontakt:
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Długosza w Pabianicach

ul. Partyzancka 56A
95-200 Pabianice
tel/fax: 42 215 28 46
e-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

XVII RAJD PIESZY PTTK „BITWA PABIANICKA 7 WRZEŚNIA 1939 r.”

W sobotę 2 października 2022 r. ponad 20-osobowa grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza wzięła udział w siedemnastej edycji rajdu pieszego – „BITWA PABIANICKA 7 WRZEŚNIA 1939 r.”.

Celem rajdu było m.in. propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat historii najbliższej okolicy i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń września 1939 r., kształtowanie postaw patriotycznych i poszanowania symboli narodowych, propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Podczas wędrówki uczestnicy rozwiązywali testy wiedzy historycznej, przyrodniczej, ekologicznej, wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz sprawnościowy. Oddaliśmy hołd żołnierzom poległym w obronie Ojczyzny zapalając znicze w  miejscach pamięci na terenie miasta.  Trasa piesza rajdu liczyła 7,5 km. Meta rajdu mieściła się w Domu Kultury w Ksawerowie, gdzie czekał na nas pyszny bigos i gorąca herbata.

Zwieńczeniem rajdu było wręczenie nagród i dyplomów. Miło nam poinformować, iż nasza szkoła zdobyła II miejsce i puchar oraz podziękowania w formie dyplomów. Radość uczestników była ogromna.

Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne wędrówki. 

p. Anna Szmidt-Pawłowska

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się w czwartek, 1 września 2022 r. wg harmonogramu.

1. Klasa I oraz  klasy IV  godz. 8.30 – uroczyste rozpoczęcie  w sali gimnastycznej, następnie spotkanie uczniów z wychowawcami klas.
Zbiórka uczniów w salach lekcyjnych  godz. 8.25.
Przydział sal:
Klasa I a – sala nr 1
Klasy IV a – sala nr 18
Klasa IV b – sala sali nr 26
Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna towarzyszącego dziecku.

2. Klasy II-III, V-VIII  godz. 9.30 – spotkania uczniów z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.
Przydział sal:
Klasa II a – sala nr 13
Klasa II b – sala nr 12
Klasa III a – sala nr 15
Klasa V a – sala nr 26
Klasa V b – sala nr 10
Klasa VI a – sala nr 25
Klasa VII a – sala nr 21
Klasa VIII a – sala nr 17
Klasa VIII b – sala nr 16
Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna towarzyszącego uczniowi.

Uwaga!
Uczniowie tego dnia otrzymają od wychowawców klas zeszyty ćwiczeń.  Prosimy o zabranie torby na ćwiczenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Zapraszamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach wg ustalonego harmonogramu.

Godz. 8.30 – klasy IV-VII
Godz. 10.00 – klasy I-III
Godz. 15.00 – klasy VIII – powiatowa hala sportowa

Uroczystość rozpocznie akademia w sali gimnastycznej szkoły, następnie uczniowie udadzą się z wychowami do  wyznaczonych sal.

Przydział sal lekcyjnych:
Klasa IV a – s. 26
Klasa IV b – s. 18
Klasa V a – s. 25
Klasa VI a – s. 21
Klasa VII a – s. 16
Klasa VII b – s. 17
Klasa I a – s. 1
Klasa I b – s. 10
Klasa II a – s. 16
Klasa III a – s. 13
Klasa III b- s. 12

Zapraszamy!