W konkursie odbywającym się 19 maja 2023r. w Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach udział wzięły: Blanka Kuśmierek i Maria Lubowska z klasy Va oraz Maja Ulas z klasy Vb. Przygotowane przez p. Joannę Morawską uczennice wykazały się obszerną wiedzą z zakresu mitologii greckiej, a także jej śladów we współczesnym świecie.

Ponadto zaprezentowały krótkie przedstawienie dotyczące mitu o Demeter i Korze, które zwróciło uwagę jury nie tylko swoim ogólnym wyrazem artystycznym, ale także doskonałą grą aktorską.

Gratulujemy zwycięskiej drużynie, zachęcamy do podejmowania kolejnych wyzwań i oczywiście życzymy podobnych sukcesów w przyszłości.