Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach osiągają corocznie w EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY  najwyższe wyniki w Pabianicach, wyniki ponad średnie gminy, powiatu, województwa i kraju.

Rok 2021

SzkołaJęzyk polskiMatematykaJęzyk angielski
SP9646178
    
Gmina Miejska Pabianice575070
Powiat pabianicki595271
Województwo łódzkie594866
Kraj604766

Rok 2020

SzkołaJęzyk polskiMatematykaJęzyk angielskiJęzyk niemiecki
SP961547059
     
Gmina Miejska Pabianice54475953
Powiat pabianicki56485852
Województwo łódzkie58475449
Kraj59465445

Dodaj komentarz