Początek roku szkolnego to czas, gdy pojawia się konieczność dopełnienia przez szkołę wielu
obowiązków, w tym tych, które dotyczą przetwarzania danych osobowych. Temat ten co roku
wzbudza ciekawość i pojawia się wiele pytań z nim związanych.


„Szkolna RODO-wyprawka dla rodziców” to przygotowany przez UODO miniprzewodnik,
który zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców (opiekuna prawnego)
pytania o przetwarzanie danych osobowych uczniów.

Dodaj komentarz