22 kwietnia obchodziliśmy ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI. Z tej okazji nauczyciele przedmiotów przyrodniczych przygotowali dla chętnych uczniów naszej szkoły dwie akcje ekologiczne. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”.

Jednym z zadań przeznaczonych dla uczniów klas IV-VIII było przygotowanie prezentacji multimedialnej pt. ,,Życie bez plastiku”. Tematyka prezentacji miała na celu zwrócenie uwagi młodzieży na problemy związane ze szkodliwością plastiku dla przyrody, a także uświadomienie, iż każdy z nas indywidualnie odpowiada za stan środowiska, w którym żyjemy. Każdy uczeń miał swoją wizję i pomysł. Wszystkie prace były zgodne z hasłem przewodnim prezentacji. Miały przejrzysty i uporządkowany układ oraz były estetycznie przygotowane. W pracach uczniów doceniono również inwencję oraz zaangażowanie.

Wyróżniono i nagrodzono prace multimedialne uczniów:
Zuzanna Kamińska kl. IVa
Amelia Brzozowska kl. Va
Karolina Fuks kl. Va
Zofia Misiak kl. Va
Zofia Redzynia kl. VIb
Karmen Sroczyńska kl. VIIa
Aleksandra Fuks kl. VIIb
Kamil Markus kl. VIIb
Mateusz Wodziński kl. VIIb
Oliwia Stępień kl. VIIb
Adam Klepczarek kl. VIIIb
Zuzanna Sobala kl. VIIIb
Maria Spałka kl. VIIIb
Jan Piotrowski kl. VIIIb
Hanna Stańczak kl. VIIIb

Składamy gorące podziękowania za udział w akcji z okazji DNIA ZIEMI .

Z przyjemnością informujemy również, że druga akcja, czyli Szkolny Konkurs Ekologiczny pt. „Recykling = drugie życie odpadów” został rozstrzygnięty. Celem konkursu było propagowanie idei recyklingu, zwrócenie uwagi uczniów na problematykę nadmiaru odpadów oraz ukazanie, że odpady można powtórnie wykorzystać.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych, tj. dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII. Polegał na przygotowaniu prac przestrzennych z różnego rodzaju odpadów np. butelek, korków, pudełek, zużytych opakowań itd. Prace konkursowe miały przedstawiać ,,drugie życie odpadów”.

Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

I kategoria wiekowa (I-III)
I miejsce
Jacek Raniowski kl. Ia
Julia Samonek kl. IIb
II miejsce
Zuzanna Bujnowicz kl. Ia
Szymon Osak kl. Ia
III miejsce
Lidia Jagusiak kl. IIb
Igor Brodalski kl. IIb

II kategoria wiekowa (IV-VIII)
I miejsce
Natalia Wójcik kl. IVa
II miejsce
Anna Olejnik kl. IVa

Wyróżnienia
Magdalena Bieńkowska kl. Ia
Martyna Magnucka kl. Ia
Stanisław Rybiński kl. Ia
Jakub Walczak kl. Ia
Adam Jędraszek kl. IIb
Antoni Grzanka kl. IIb

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy wszystkich do brania udziału w kolejnych konkursach. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a laureaci dodatkowo drobne nagrody.

Klaudia Ogórek
Anna Szmidt-Pawłowska
Ewelina Madalińska-Ruta