W dniu 23 marca 2021 r., w czasie zdalnej nauki, odbył się WIOSENNY FESTIWAL INTERNETOWY CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ. Jest to druga edycja FESTIWALU, w którym uczniowie „DZIEWIĄTKI” wzięli udział. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 80 zespołów z całej Polski. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy VIII a – Tomasz Bartoszek, Antoni Jurga oraz Oskar Wesołowski.

Zespoły rozwiązywały zadania ekologiczne dotyczące zmian klimatycznych na Ziemi, bioróżnorodności, konsumpcji i czystej energii. Głównym zadaniem uczniów było stworzenie wizji świata przyszłości. Uczestnicy współpracowali ze sobą i dzielili się swoimi pomysłami rozwiązując na padlecie kolejne zadania z okazji Dnia Wiosny.

Z wielką radością poinformujemy, że nasz Zespół „SPORTOWCY” w ramach Wiosennego Festiwalu Internetowego wypełnił prawidłowo wszystkie zadania  oraz otrzymał zaświadczenie o ukończeniu Festiwalu CEO.

Gratulujemy zaangażowanej i ciekawej świata młodzieży, która buduje i promuje wiedzę o zmianie klimatu i możliwych rozwiązaniach!

Anna Szmidt-Pawłowska

Dodaj komentarz