Październik jest Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Jest to dobra okazja, by w naszej szkole rozpocząć akcję „Bookcrossing, czyli wędrująca książka”. Celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, rozpowszechnianie literatury oraz uświadomienie roli czytania w życiu człowieka.

Bookcrossing polega na zostawianiu książek w miejscach do tego celu przygotowanych, przekazywaniu ich metodą „podaj dalej”.

W naszej  szkole książki  można zostawić na regale  na korytarzu na I pierwszym piętrze. Każdy może wziąć wybraną książkę, a w jej miejsce zostawić inną przyniesioną z domu (za zgodą rodziców). Po przeczytaniu należy ją przynieść do szkoły i odłożyć na półkę bookcrossingową, tak by inni też mogli ją przeczytać.

Akcja jest nieodpłatna, skierowana do wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. Zapraszamy do dzielenia się książkami, które trzeba przeczytać, których czytanie sprawia przyjemność, radość, nakłania do przemyśleń. Jednocześnie prosimy o to, aby na półkach nie znalazły się książki zniszczone, stare, bezużyteczne. Półki bookcrossingowe nie są składem makulatury.

Zapraszamy do czynnego udziału w akcji „Bookcrossing, czyli wędrująca książka”.

Książka, tylko wtedy nabiera życia, kiedy  jest czytana, gdy jest w ręku czytelnika.

Małgorzata Grzywacz

Dodaj komentarz