6 czerwca 2023 r. w parku Szkoły Podstawowej nr 9 w Pabianicach dzięki inicjatywie pani Małgorzaty Zawichrowskiej, pani Joanny Grabowskiej oraz pani Igi Kalety odbył się Koncert Poezji Śpiewanej. Wydarzenie zostało nagrane przez jednego z uczniów, Patryka Andrzejewskiego z klasy VIIa. Wykorzystano w tym celu sprzęt zakupiony w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Uczeń miał za zadanie zadbać o to, by kamera była naładowana przed rozpoczęciem nagrywania oraz sprawdzić, czy sprzęt jest wyposażony w kartę pamięci i czy jest na niej wolne miejsce. Następnie należało rozłożyć statyw i ustawić kadr tak, by obejmował całą scenę. Sporządzony materiał wideo posłużył uczniom uczęszczającym na zajęcia chóru szkolnego a także koła teatralnego do zweryfikowania swoich scenicznych umiejętności i dalszego ich udoskonalania.
#LaboratoriaPrzyszłości