Podczas zajęć j. polskiego uczniowie klasy VIII b korzystali z okularów VR Google, które wyposażone są w edukacyjne zasoby VR i pozwalają na obserwację świata w rozszerzonej rzeczywistości. Tematem lekcji był świat filmu.

Uczniowie mieli okazje wcielić się w bohaterów programu przyrodniczego i poznać florę i faunę wybranych zakątków świata.