15 grudnia 2022 roku w klasie II a odbyły się zajęcia z zakresu edukacji społecznej – „Na czym polega praca reportera? Przeprowadzanie wywiadu z Mikołajem”. Lekcja odbyła się wykorzystaniem pomocy dydaktycznych pozyskanych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Uczniowie stosowali na zajęciach mikrofon Boya, niezbędny do przeprowadzenia wywiadu, a także aparat fotograficzny Sony Cyber – atrybut fotoreportera potrzebny do utrwalenia i prezentacji zebranych informacji. Wykorzystanie mikrofonu do rejestrowania dźwięku wpłynęło na rozwijanie kompetencji miękkich i poprawę umiejętności językowych. Dzięki nowoczesnym pomocom uatrakcyjniono zajęcia szkolne, a także rozwijano umiejętności techniczne (naukę optyki, nabywanie kompetencji cyfrowych, rejestracje obrazu).

#LaboratoriaPrzyszłości

Opracowała: A. Karbownik