Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach postanowiła dołączyć do obchodów światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania ta mówi o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Uczy o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.
W dniu 9.11.2022 r. w ramach kampanii została w szkole przeprowadzona przez p. Pawła Zysk ze Straży Miejskiej w Pabianicach prelekcja dla klas ósmych i siódmej dotycząca ww. tematyki. Wolontariusze przygotowali plakaty związane z kampanią, a 17.11.2022 r. wezmą udział w podsumowaniu kampanii w Kinie Helios.

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu SP9 – p. Dorota Piskorska