W nowoczesnej szkole jednym z najważniejszych celów czytania i omawiania lektur na lekcjach języka polskiego jest wzbogacanie osobowości ucznia przez odniesienie jego własnych doświadczeń do przeżyć bohaterów literackich. Młody czytelnik odkrywa w ten sposób prawdziwą przyjemność czytania, a spotkanie z literaturą staje się pretekstem do głębszej refleksji na temat własnego miejsca w otaczającym świecie, lepszego rozumienia siebie oraz relacji międzyludzkich.

Uczniowie klas piątych naszej szkoły w dniach od 18 do 24 stycznia 2024 roku, podczas cyklu lekcji języka polskiego dotyczących lektury „Chłopcy z Placu Broni” zastanawiali się, czym jest prawdziwa wspólnota i co decyduje o tym, że jej członkowie mogą na sobie polegać i tworzyć silne więzi oparte na zaufaniu oraz przyjaźni.

Praca odbywała się w grupach. Pierwsze zadanie polegało na stworzeniu pomników o tytule: „Grupa przyjaciół”. Następnie uczniowie w tych samych zespołach analizowali relacje panujące w grupie Chłopców z Placu Broni oraz Czerwonych Koszul. Losowali pytania dotyczące symboli przynależności do danej grupy, zasad panujących w każdej z nich oraz mocnych i słabych stron obu wspólnot. Odpowiadając, powoływali się na konkretne przykłady z lektury. Na kolejnym etapie uczniowie przedstawiali swoje wnioski w formie instalacji plastycznej. Do jej wykonania wykorzystali kolorową włóczkę, karton i flamastry. Każdy kolor oznaczał inny rodzaj relacji. O tym, jaki kolor, jaką relację oznacza, uczniowie decydowali sami i ustalali podczas dyskusji w swoich zespołach. Powstały bardzo ciekawe prace oparte na wnikliwej analizie omawianego tekstu. Po prezentacji i omówieniu prac każda z klas przedstawiła nową, „żywą instalację” , w której każdy z uczniów, jako członek zespołu klasowego, przy pomocy włóczki, w symboliczny sposób tworzył więzi, dzięki którym wszyscy we wspólnocie czują się dobrze.

Cykl lekcji nie tylko stał się okazją do głębszej refleksji na temat relacji w grupie, ale dał także możliwość wzmocnienia poczucia przynależności poprzez własną, wspólną pracę. Zintegrował zespoły klasowe na wielu poziomach, ponieważ współpraca uczy słuchania innych, otwartości i dawania sobie wzajemnego wsparcia.

Lekcje przeprowadziła Małgorzata Zawichichrowska w oparciu o scenariusz Nikolett Gábri absolwentki wydziału aktorskiego na Uniwersytecie Kaposvár, instruktorki teatralnej ze Stowarzyszenia Praktyków Drama STOP KLATKA.

Dodaj komentarz