Urszula Gabara

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek09.00 – 13.00
Wtorek11.00 – 15.00
Środa09.30 – 13.30
Czwartek10.00 – 14.00
Piątek09.00 – 13.00

Pedagog  szkolny  organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc uczniom i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracającymi uwagę na przestrzeganie postanowień konwencji o prawach dziecka.

Głównym adresatem wszelkich działań  pedagoga szkolnego jest uczeń, rodzic, nauczyciel.

Najważniejszym zadaniem jest rozpoznanie potencjalnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne oraz interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

Pedagog jest inicjatorem działań na rzecz optymalizacji procesu wychowania,  podejmuje także doraźne interwencje w sytuacjach problemowych lub konfliktowych. Swoje działania  adresuje do wszystkich stron tworzących system szkolny: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły.