Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Informujemy, iż nasza szkoła  uzyskała wsparcie finansowe z budżetu  Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w ramach Priorytetu 3 Programu.

Kwota dotacji wynosi 4 500,00 zł. Kwota wkładu własnego to 1 125,00 zł. 

Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo.

Nagrody dla nauczycieli SP9 za szczególne osiągnięcia

Miło nam poinformować, iż z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele naszej szkoły otrzymali zaszczytne wyróżnienia i nagrody.

Pani Anna Szmidt-Pawłowska  otrzymała Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się  w Łodzi 13 października 2021 roku  podczas wojewódzkich uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.

14 października 2021 r. podczas miejskich uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej  Nagrodę Prezydenta Miasta Pabianic otrzymała Pani Monika Krawczyk.

Serdecznie gratulujemy!

Foto: Anna Szmidt-Pawłowska
Foto: UM Pabianice

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Szanowni Państwo
Drodzy Uczniowie

W związku z organizacją Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa łódzkiego w roku szkolnym 2021/2022 Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, że na stronie internetowej urzędu w zakładce Rodzice i Uczniowie/Konkursy, olimpiady, turnieje/ Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2021/2022 zamieszone zostały regulaminy konkursów wraz z zakresami wymagań i literaturą.

Zapraszam do zapoznania się z regulaminami konkursów i innymi dostępnymi materiałami. Szczegóły przekażą uczniom nauczyciele przedmiotów konkursowych.

Zgłoszenia do udziału w konkursie składają chętni uczniowie wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu do 12 października 2021 r. u nauczyciela przedmiotu.

Warunkiem udziału ucznia w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie do nauczyciela załącznika nr 1 – Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna.

Dyrektor Szkoły
Elwira Stanek

Link do materiałów:
Regulaminy i zakresy wymagań – http://www.kuratorium.lodz.pl/konkurs/regulaminy-zakresy-wymagan-wkp-2021/
Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – http://www.kuratorium.lodz.pl/konkurs/terminarz-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-3/
Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna w związku z udziałem dziecka w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym –  https://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/09/zalacznik-1-oswiadczenie-o-wyrazeniu-zgody-na-udzial-w-konkursie-przedmiotowym.docx