Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty na terenie województwa łódzkiego.
W roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzone zostaną konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII z następujących przedmiotów:
– język polski
– język angielski
– język francuski
– język niemiecki
– język hiszpański
– historia
– matematyka
– fizyka
– chemia
– biologia
– geografia

Regulaminy, zakresy wymagań, załączniki znajdują się na stronie internetowej Łódzkiego Kuratorium.
www.kuratorium.lodz.pl/konkurs/regulaminy-zakresy-wymagan-wkp-2023/

Zgodnie z zapisami Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje dyrektor szkoły.

Do 20 października 2023 r. chętni uczniowie mogą zadeklarować u nauczyciela przedmiotu chęć przystąpienia do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego.

Warunkiem zgłoszenia ucznia jest wypełnienie przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia załącznika nr 1 do Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z ……………….……………….. organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w województwie łódzkim dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Załączniki:


Kalendarz roku szkolnego 2023/2024