SP9 – najwyższe wyniki w Egzaminie Ósmoklasity

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach osiągają corocznie w EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY  najwyższe wyniki w Pabianicach, wyniki ponad średnie gminy, powiatu, województwa i kraju.

Rok 2021

SzkołaJęzyk polskiMatematykaJęzyk angielski
SP9646178
    
Gmina Miejska Pabianice575070
Powiat pabianicki595271
Województwo łódzkie594866
Kraj604766

Rok 2020

SzkołaJęzyk polskiMatematykaJęzyk angielskiJęzyk niemiecki
SP961547059
     
Gmina Miejska Pabianice54475953
Powiat pabianicki56485852
Województwo łódzkie58475449
Kraj59465445

Posiłek w szkole i w domu

Szkoła otrzymała dotację celową z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w ramach modułu 3 Programu.
Kwota dotacji wynosi 30 326,00 zł. Kwota wkładu własnego to 7 624,00 zł.
Dotacja została wykorzystana na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej.
Zakupiono:
• zmywarkę
• kosz do talerzy
• kosz do szkła
• pojemnik stalowy, GN1/1, H 65 mm perforowany
• pojemnik stalowy, GN1/1, H 40 mm
• pojemnik stalowy, GN1/1, H 65 mm
• stół ze zlewem
• stół z półką
• mikser ręczny
• obieraczkę do ziemniaków
• separator obierzyn
• uzdatniacz do wody Brita (głowica, wkład do głowicy, licznik do wody)
• piec konwekcyjno-parowy z podstawą pod piec
• szatkownicę do warzyw z tarczami.

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania
w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U. z 2019 r. poz. 267).

Więcej – https://www.gov.pl/web/rodzina/program-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023