Godziny pracy psychologa szkolnego:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Psycholog to osoba predestynowana do pomagania. Pomoc jest pojęciem obszernym, jednak na terenie szkoły skupia się na dbałości o dobro ucznia.

Aktywność psychologa szkolnego ukierunkowana jest na stwarzanie warunków i sprzyjającej atmosfery dla wszechstronnego rozwoju dzieci: wzmacnianie ich poczucia bezpieczeństwa i świadomości ich własnej wartości, bycia wysłuchanym i zrozumianym, odnalezienia przez ucznia własnego miejsca w środowisku szkolnym.

We współczesnym świecie coraz więcej uczniów ma różne problemy emocjonalne i osobiste. Dzieci nie potrafią same sobie poradzić z negatywnymi emocjami.

Psycholog jest rzecznikiem praw ucznia oraz koordynatorem wszystkich działań podejmowanych w celu niesienia mu pomocy, specjalistą w dziedzinie wychowania. Potrafi nawiązać właściwy kontakt z ludźmi, a także rozpoznać i zdiagnozować sytuacje problemowe. Posiada on wiedzę oraz umiejętność prowadzenia terapii, sztuki mediacji, do rozpoznawania i diagnozowania różnorodnych sytuacji problemowych, do organizowania i prowadzenia różnych form zajęć indywidualnych i grupowych (warsztatów, pogadanek, prelekcji, szkoleń dla nauczycieli, pedagogizacji dla rodziców, do tworzenia programów terapeutycznych, profilaktycznych i innych).