Dyrektor szkoły
Elwira Stanek

Wicedyrektor szkoły
Beata Pilc