Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Długosza w Pabianicach
ul. Partyzancka 56A
95-200 Pabianice
tel/fax: 42 215 28 46
e-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

tel: 42 213 05 69 (intendent)
tel kom: 500 225 451 (sekretariat)
tel kom: 500 225 452 (świetlica)

Inspektor Ochrony Danych
Wojciech Byrski
e-mail: sp9pabianice@inspektor-danych.info

Administrator szkolnej strony internetowej
Elwira Stanek
e-mail: e.stanek@sp9pabianice.pl
Iga Kaleta
e-mail: i.kaleta@sp9pabianice.pl