Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Długosza w Pabianicach
ul. Partyzancka 56A
95-200 Pabianice
tel.: 42 215 28 46
e-mail: sekretariat@sp9pabianice.pl

tel.: 42 213 05 69 (intendent)
tel.: 500 225 451 (sekretariat)
tel.: 500 225 452 (świetlica)

Inspektor Ochrony Danych
Dawid Nogaj
e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

Administrator szkolnej strony internetowej
Elwira Stanek
e-mail: e.stanek@sp9pabianice.pl
Iga Kaleta
e-mail: i.kaleta@sp9pabianice.pl