„Nie mów ja­ki ktoś jest wspa­niały, spraw by w to uwie­rzył i to poczuł…”

Rewalidacja jest to ogół działań, które podejmuje się, aby pomóc dziecku niepełnosprawnemu osiągnąć najwyższy z możliwych dla niego poziom funkcjonowania fizycznego i psychicznego. W czasie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym wszystkie działania mają na celu doskonalenie funkcji niezaburzonych oraz optymalne usprawnianie tych, w których wystąpiły dysfunkcje. Rewalidacja jest blokiem zajęć wspomagających rozwój dziecka: zajęć rozwijających, kompensacyjnych i usprawniających.

Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:
– optymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone,
– optymalne korygowanie funkcji zaburzonych defektów i zniekształceń,
– kompensowanie, czyli wyrównywanie poprzez zastępowanie,
– dynamizowanie rozwoju – stymulowanie.

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu. 

Nauczyciele, specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne:
– mgr Ewa Fuks
– mgr Urszula Gabara
– mgr Aneta Karbownik
– mgr Ewelina Madalińska-Ruta
– mgr Marta Kubacka
– mgr Dorota Piskorska
– mgr Anna Szmidt-Pawłowska
– mgr Marlena Rybka-Woszczak
– mgr Małgorzata Węglarska
– mgr Aleksandra Bogusławska-Szczepaniak
– mgr Anna Brożek
– mgr Edyta Szkudlarek
– mgr Ilona Szkudlarek