26 kwietnia 2024 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas piątych oraz szkolny chór przygotowali inscenizację dotyczącą tego ważnego dla demokracji w Polsce święta. Aby podkreślić znaczenie tej rocznicy, uczniowie wyjaśnili kolegom, czym jest konstytucja i dlaczego właśnie konstytucja 3 Maja jest powodem do dumy dla wszystkich Polaków.

Wystarczy przypomnieć, że jest pierwszą w Europie, a drugą na świecie. Program artystyczny zaprezentowany przez uczniów skłaniał do refleksji na temat tego, czym dla nas współczesnych jest Wolność, Naród i Ojczyzna. Przekonywał, że trzeba szanować te wartości i pielęgnować pamięć o tych, dzięki którym przetrwały one do dziś.

Uczniowie przygotowali uroczystość pod opieką: Małgorzaty Zawichrowskiej – nauczycielki języka polskiego, Anny Szmidt-Pawłowskiej, Agnieszki Wójcik-Grudzińskiej – wychowawczyń V a i V b . O oprawę muzyczną i przygotowanie chóru zadbała Joanna Grabowska – nauczycielka muzyki. Dekoracje wykonała Anna Suchecka – nauczycielka plastyki. W przygotowaniu sali gimnastycznej pomagali nauczyciele wychowania fizycznego: Iga Kaleta i Marcin Owczarek oraz Małgorzata Grzywacz nauczyciel biblioteki.

Dziękujemy serdecznie Rodzicom, którzy zadbali o stroje z epoki dla występujących młodych aktorów.

Dodaj komentarz