W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła bierze udział w II edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjno-społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”.

Cele projektu: uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii i tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.