6 czerwca na zajęciach rewalidacyjnych z uczniem klasy VIII a wykorzystano zestaw ,,Na tropach nauki – Skały i gleba” STEM oraz lupy, zakupione w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Zestaw i lupy wykorzystany został do ćwiczeń motorykyki małej oraz poszerzenia wiedzy geograficznej z zakresu znajomości rodzajów skał i gleb. Anna Szmidt-Pawłowska

#LaboratoriaPrzyszłości