Odpowiedź na to pytanie jest prosta – w szkolnej bibliotece! Potwierdzają to przeprowadzone 14 kwietnia 2023 r. zajęcia języka polskiego. W trakcie lekcji uczniowie zaprezentowali wybrane przez siebie, warte przeczytania książki. Starali się zachęcić rówieśników do sięgnięcia po konkretne pozycje spoza kanonu lektur szkolnych. W swoich wystąpieniach zawarli informacje o tematyce utworów, czasie i miejscu wydarzeń oraz bohaterach.

Prezentacje wzbogaciły przygotowane przez uczniów plakaty, a także rekwizyty (często wykonane samodzielnie), a związane z treścią prezentowanych utworów. Zajęcia, poprzedzone pracą samodzielną w domu, dały okazję do rozwijania kompetencji czytelniczych szóstoklasistów, pozwoliły im doskonalić umiejętność poprawnego wysławiania się oraz prezentowania na forum swoich refleksji i poglądów.

Uczniowie nie tylko wysłuchali wystąpień koleżanek i kolegów, ale także chętnie oglądali przyniesione przez nich książki i samodzielnie wykonane plakaty. Oceniali również dobór i wykonanie poszczególnych rekwizytów.
Warto czytać książki. Zdecydowanie!

Tekst, foto – p. Joanna Morawska