31 stycznia 2023r. uczniowie klasy III a podczas zajęć z edukacji przyrodniczej prowadzonych przez mgr Ewę Fuks dowiedzieli się, jakie skarby kryje ziemia, bez których nasza cywilizacja nie mogłaby istnieć. Tym razem wykorzystano pomoce „Na tropach nauki STEM – Skały i gleba” pozyskanych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Praca z materiałami źródłowymi pozwoliła wprowadzić uczniów w świat podstawowych pojęć geologicznych tj. minerał, skała. Dzięki wspaniałym okazom mogli poznać różnorodność skał, ich podział. Przeprowadzane doświadczenia (ważenie, rozpuszczanie, kruszenie skarbów) sprawiły uczniom radość, ale przede wszystkim pozwoliły porównać właściwości bogactw. Atrakcją dnia było wykonanie „kredowej sztuki” obrazów z wykorzystaniem barwnika ze skały wapiennej.

Opracowała: Ewa Fuks

#LaboratoriaPrzyszłości

Dodaj komentarz