3 lutego 2023 r. w klasie VI a podczas zajęć języka polskiego został zrealizowany temat: Spotkaliśmy Stasia i Nel – prezentujemy nasze inscenizacje. Zajęcia zakończyły projekt dotyczący lektury „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza.

Po przeczytaniu i omówieniu powieści uczniowie przygotowywali samodzielnie krótkie inscenizacje uwzględniające grę aktorską oraz działanie na rekwizycie. Podczas swoich prezentacji korzystali z zakupionej w ramach programu Laboratoria Przyszłości kamery cyfrowej Sony. Wybrane osoby nagrywały występy swoich koleżanek i kolegów. Musiały w tym celu stanąć w odpowiedniej odległości, prawidłowo wykadrować obraz oraz wybrać moment rozpoczęcia nagrywania. Wszystkie nagrania zostały następnie odtworzone w klasie za pomocą sprzętu multimedialnego. Uczniowie oglądając poszczególne występy, mieli okazję przeanalizować swoją grę aktorską – zastanowić się, np. czy wybrane przez nich rozwiązania sprawdziły się, czy ich gra była wyrazista, czy przygotowane stroje pasowały do charakteru odgrywanych postaci. Tego typu zajęcia nie tylko pobudzają wyobraźnię i kreatywność uczniów, ale także sprawiają im wiele radości i satysfakcji. Prezentowanie na forum rezultatów swojej pracy to doskonałe ćwiczenie pozwalające przełamywać nieśmiałość i zwiększać wiarę we własne umiejętności i możliwości.

opracowała: Joanna Morawska

Dodaj komentarz