W dniu 17 maja 2023 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Zwierciadło Rzeczywistości”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Kalina Kowalczyk, Nicola Ways z klasy VIII b oraz Nataniel Kosecki i Gabriel Tatara z klasy VIII a. Uczniów z klasy VIII b przygotowywała p. Dorota Piskorska a z klasy VIII a p. Małgorzata Zawichrowska. Do konkursu zgłoszono 22 prezentacje ze szkół podstawowych z terenu Powiatu Pabianickiego. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Jurorzy, Marcin Wartalski – aktor, reżyser, dramaturg oraz Dorota Olejnik – instruktorka teatralna, przyznali I NAGRODĘ naszej uczennicy KALINIE KOWALCZYK, która zaprezentowała wiersz Danuty Wawiłow pt. „Wędrówka”.

Kalina recytowała w bardzo naturalny sposób ten wzruszający tekst i z niezwykłą subtelnością wydobyła z niego najważniejsze, wciąż aktualne, znaczenia oraz prawdę o świecie. Udowodniła, że poezja może być „zwierciadłem rzeczywistości”.

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Gratulujemy!

Dziękujemy również pozostałym naszym Uczniom, dla których udział w konkursie był okazją do zaprezentowania uzdolnień na szerszym forum, a dla szkoły powodem do dumy.

Małgorzata Zawichrowska