XIX – wieczna, biedna i zacofana polska wieś. To tutaj urodził się bohater noweli Henryka Sienkiewicza – Janko Muzykant. Dziecko wątłe, słabe i chorowite, ale niezwykle wrażliwe na muzykę i piękno całego świata dźwięków. Wszyscy wiemy, jak tragicznie zakończyła się ta historia. A gdyby talent tego chłopca został dostrzeżony, a jego pasja zrozumiana przez otoczenie? Jak potoczyłyby się jego losy?

Uczniowie klas czwartych w dniach od 20 do 24 kwietnia, w ramach omówienia lektury obowiązkowej, wzięli udział w małym projekcie pt. Nowe zakończenie „Janka Muzykanta”. Zadaniem uczniów było napisanie scenariusza nowego zakończenia noweli oraz przedstawienie na jego podstawie krótkiej inscenizacji. Praca odbywała się w grupach. Uczniowie wspólnie opracowywali scenariusz. Każdy miał przydzielone także własne zadanie. Członkowie zespołów zgodnie ze swoimi zdolnościami i preferencjami odpowiedzialni byli za rekwizyty, stroje, oprawę muzyczną, elementy scenografii, a ci którzy dobrze czują się na scenie, odgrywali przydzielone role. Reżyser organizował próby i dawał wskazówki dotyczące sposobu gry. Lider grupy czuwał nad sprawną realizacją projektu.

Praca zespołowa jest jedną z ważniejszych umiejętności. Warto jej uczyć już w szkole. To wspaniała okazja do rozwijania innych kompetencji, takich jak umiejętność komunikowania się, rozwiązywania sporów, kreatywnego myślenia. Uczniowie czują się odpowiedzialni za przydzielone zadania, co uświadamia im sprawczość i wpływ, jaki mają na wykonanie całego projektu. Ten rodzaj pracy wzmacnia poczucie przynależności, integruje grupę, uczy słuchania innych i dawania sobie wzajemnego wsparcia.

Efekty pracy uczniów klas czwartych były niezwykle interesujące, a co najważniejsze, dały im możliwość wykorzystania i rozwijania własnych talentów i predyspozycji.

Małgorzata Zawichrowska

#LaboratoriaPrzyszłości