Na zajęciach j. polskiego uczniowie klasy VIII b odwiedzili miłosne stacje zadaniowe, a przy okazji sprawdzili znajomość lektur obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie mieli za zadanie wpisać imiona zakochanych bohaterów, zabrać głos w dyskusji, opisać osobę zakochaną, sformułować pytania do tekstu, rozwiązać krzyżówkę i quizy, zinterpretować cytaty i dokończyć wyznania miłosne bohaterek lektur. Na każdej stacji mieli 5 minut na wykonanie polecenia, po tym czasie następowała zmiana miejsc.

Opracowała: Dorota Piskorska