W ramach indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniem klasy VIIIA wykorzystno zestaw „Na tropach nauki” – „Animals” STEM, który został zakupiony w ramach programu ” MEiN „Laboratoria przyszłości”.

Uczeń ćwiczył wypowiedzi słowne, rozwijał pamięć i poszerzył wiedzę na temat życia różnych gatunków zwierząt występujących na świecie.

Anna Szmidt-Pawłowska

#LaboratoriaPrzyszłości