16 listopada 2022 r. uczniowie klasy VIII b wraz z wychowawcą p. Marleną Rybką-Woszczak przygotowali apel na temat praw dziecka. Podczas spotkania uczniowie naszej szkoły poznali akty prawne w których znajdują się zapisy dotyczące praw, które przysługują dzieciom, np. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący klasy Kacper Janicz przypomniał, że w wielu krajach prawa dzieci nadal nie są przestrzegane, co wiąże się nie tylko z utratą dzieciństwa, ale przede wszystkim z zagrożeniem zdrowia i życia. Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko dorosłym. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają. Znany pedagog i opiekun dzieci Janusz Korczak zaznaczył, iż „Prawa człowieka zaczynają się od praw dzieci”, wśród których należy wymienić: prawo do życia i rozwoju, prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania, prawo swobodnego dostępu do opieki zdrowotnej oraz najwyższego poziomu udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji, prawo do nauki, prawo do wypoczynku i czasu wolnego, prawo do ochrony przed różnymi formami wyzysku.

Na tę okazję p. Małgorzata Grzywacz oraz p. Edyta Łyszkowska przygotowały dekorację cytującą słowa wspomnianego pedagoga – Janusza Korczaka: „Gdy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za uwagę.

p. Marlena Rybka-Woszczak