Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach Programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. 

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Długosza w Pabianicach wykorzystała w 100% przyznaną kwotę i otrzymała nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, kół zainteresowań i innych form rozwijania zdolności, zainteresowań i umiejętności. 

Uczniowie klasy IVa na lekcji przyrody  zapoznali się z przyrządami do obserwacji przyrodniczych. Korzystali z lup zakupionych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Dowiedzieli się  do czego służy lupa oraz ile razy można nią powiększyć obserwowany obiekt. Zajęcia prowadziła pani Anna Szmidt-Pawłowska.

Dodaj komentarz