Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje, że 28 stycznia 2022 roku po raz szesnasty zostanie zorganizowany Dzień Ochrony Danych Osobowych. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia będzie „Ochrona danych osobowych na co dzień”. Wydarzenie odbędzie się w formule on-line.

W tym roku podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z praktycznym wymiarem stosowania RODO w dwóch sferach bliskich wielu spośród nas – w środowisku pracy oraz w sektorze oświaty. Zaproszeni eksperci podniosą zagadnienia budzące zainteresowanie obywateli, omawiając wpływ zasad ochrony danych na kształtowanie relacji pracodawca – pracownik.

Nie bez znaczenia jest również transformacja cyfrowa i powszechny dostęp do nowych technologii.

Ponieważ potrzeba edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony danych osobowych oraz prywatności znacznie wzrosła, dla UODO kwestią istotną jest uświadamianie społeczeństwa w temacie przepisów o ochronie danych osobowych i kształtowanie świadomości w tym zakresie. Stąd też podjęcie tematu budowania wspólnej przyszłości w oparciu o edukację najmłodszych z zasad ochrony danych osobowych.

Podczas XVI Dnia Ochrony Danych Osobowych po raz kolejny zostaną wręczone Nagrody im. Michała Serzyckiego. To specjalne wyróżnienie przyznawane jest osobom i organizacjom docenionym za promowanie – zarówno w kraju, jak i za granicą – wartości ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.

Sesje tematyczne, a także uroczystość wręczenia nagród będą transmitowane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu (link do wydarzenia zostanie udostępniony w późniejszym terminie).

Jak co roku w obchody Dnia Ochrony Danych włączają się także szkoły i placówki oświatowe uczestniczące w realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. W bieżącej edycji programu wiele szkół zaplanowało liczne inicjatywy edukacyjne na temat ochrony danych osobowych.

Link do konferencji będzie aktywny w dniu wydarzenia.